INFO CEZAM

CEZAM v projektu Solidarty network for sport and young migrants« CEZAM je od septembra 2017 partner v projektu E+SPORT v kategoriji “mala partnerstva”, z naslovom »Solidarty network for sport and young migrants« (Solidarnostna mreža za šport in otroke migrante), na kratko Sol.NET. Cilj projekta je ustvariti spletno stran, na kateri bodo športne organizacije in društva v Italiji, Grčiji in Sloveniji ponudile brezplačne storitve na področju športa za otroke med 8 in 18 letom. Otroci migranti se bodo lahko tako preko športnih aktivnosti družili in spoznavali svoje slovenske sovrstnike, ter se skozi šport vključili v našo družbo. Cilj in sporočilo tega projekta je bilo v celoti dobro sprejeto med vsemi udeleženci prvega srečanja, saj s svojo humano noto ustreza vsem vrednotam za katere se zavzema Evropska skupnost, še posebej solidarnosti. V pripravah na konferenco , ki bo potekala v Sloveniji med 29.11. in 2.12. 2018 smo v okviru CEZAM-ovega »Jesenskega dneva športa« pripravili »Info day«, že tretji po vrsti od letošnje pomladi.